ต้อนรับคุณครูย้ายมาใหม่ คุณครูเสรี แซ่ตั่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับคุณครูย้ายมาใหม่ คุณครูเสรี แซ่ตั่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
คลิกดูภาพกิจกรรม