ต้อนรับคุณครูย้ายมาใหม่ คุณครูนุสรณ์ จิตพิทักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับคุณครูย้ายมาใหม่ คุณครูนุสรณ์ จิตพิทักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
คลิกดูภาพกิจกรรม