ต้อนรับคุณครูย้ายมาใหม่ คุณครูอภิรัก ขนอม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับคุณครูย้ายมาใหม่ คุณครูอภิรัก ขนอม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
คลิกดูภาพกิจกรรม