การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
คลิกดูภาพกิจกรรม