ต้อนรับคุณครูย้ายมาใหม่ คุณครูชุติมา คำแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับคุณครูย้ายมาใหม่ คุณครูชุติมา คำแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
คลิกดูภาพกิจกรรม