ตัวแทนลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

ตัวแทนลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ