กลุ่มบริหารทั่วไป มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ แด่ท่านผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป นำโดยท่านรองผู้อำนวยการวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ แด่ท่านผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และรองผู้อำนวยการ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔