เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ฉีดล้างทำความสะอาดพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) บริเวณโรงเรียนกัลยาณีฯ

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้ดำเนินการประสานขอความร่วมมือจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำรถสำหรับฉีดล้างทำความสะอาดพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำการฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักเรียนในการเปิดเรียนวันพรุ่งนี้ (๒๑ มกราคม ๒๕๖๔)
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบคุณเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มา ณ โอกาสนี้