รับสมัครนักเรียนที่สนใจเป็นนักดนตรีไทย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ระดับชั้น ม.๑ – ม.๕

📌 ประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
รับสมัครนักเรียนที่สนใจเป็นนักดนตรีไทย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ระดับชั้น ม.๑ – ม.๕ ทั้งที่มีความสามารถและทั้งที่ไม่มีพื้นฐานในการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย และการขับร้องเพลงไทยเดิม
*รับสมัคร : วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ – วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สถานที่รับสมัคร : ห้องดนตรีไทย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ฝั่ง ๒ (อาคาร ๘ ชั้น ๒)
ติดต่อ : คุณครูสิทธิพร ฆังฆะ (คุณครูปืน) โทร ๐๙ ๔๘๙๑ ๔๙๒๒
คุณครูศิรินทิพย์ เอียดเหตุ (คุณครูแนน) โทร ๐๖ ๑๒๐๒ ๐๔๙๖