กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และทีมบาสเกตบอลหญิง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดพิธีเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และทีมบาสเกตบอลหญิง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดพิธีเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงยิมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ฝั่ง ๒ โดยท่านผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี