มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณครูนุชนาฎ ชูจันทร์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และ ร.ต.ต.หญิง อาภรณ์ สิทธิสงวน ตัวแทนจากวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนนำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค มอบแก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช วันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ขอขอบคุณคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ร่วมแบ่งปันน้ำใจนำเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ มาร่วมมอบด้วยค่ะ 🙏