โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ SMGP

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ SMGP วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช