โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ EP

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ EP วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช