คุณครูมนตรี คงแก้ว ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๓

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับคุณครูมนตรี คงแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๓ ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๔ (๑ เมษายน ๒๕๖๔) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร