โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพความถนัดทั่วไป (GAT) โดยคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพความถนัดทั่วไป (GAT) การติวเข้มตะลุยโจทย์โค้งสุดท้ายให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช การติว GAT เชื่อมโยงภาษาไทย โดยคุณครูกนกวรรณ ลีพรหมมา (ครูบุ๋ม) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ และท่านรองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนการจัดโครงการในครั้งนี้