ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกิตติภพ ไชยวรรณ์ นักเรียนชั้น ม.๓๑๑ (โครงการ SMGP) ที่สอบได้ลำดับที่ ๑๑ และสอบได้คะแนนสูงสุด วิชาวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกิตติภพ ไชยวรรณ์ นักเรียนชั้น ม.๓๑๑ (โครงการ SMGP) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่สอบได้ลำดับที่ ๑๑ และสอบได้คะแนนสูงสุด วิชาวิทยาศาสตร์ ของการสอบโครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้น ม.๑ – ม.๓) โดยท่านผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๕๐๐ บาท แก่นักเรียน