มอบทุนการศึกษาแก่นายภคินท์ ผลรัตนไพบูลย์​ นักเรียนชั้น ม.๖๑๐ ที่ได้ทำความดี​

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอชื่นชมนายภคินท์ ผลรัตนไพบูลย์​ นักเรียนชั้น ม.๖๑๐ ที่ได้ทำความดีเป็นที่ประจักษ์ในสังคม​ พบเห็นผู้สูงอายุกำลังจะข้ามถนน​ จึงได้จอดรถแล้วช่วยประคองผู้สูงอายุเดินข้ามถนนอย่างปลอดภัย
ในการนี้ คุณครูสุดใจ วิเศษสิงห์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ให้แก่นายภคินท์ ผลรัตนไพบูลย์​ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำความดีต่อไป