รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันบาสเกตบอล “ตรังยูธคัพ” ชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๔

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันบาสเกตบอล “ตรังยูธคัพ” ชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔
นางสาวอารียา สงแป้น นักเรียนชั้น ม.๖๐๘
นางสาวกมนธิดา ชลามาตย์ นักเรียนชั้น ม.๖๐๗
นางสาวจิรณัฐ อินมั่น นักเรียนชั้น ม.๕๐๙
นางสาวนัษฐานันท์ มาศแสวง นักเรียนชั้น ม.๕๐๘
ครูผู้ฝึกสอน : คุณครูสุธา หนูประสิทธิ์ และคุณครูวิทยา ชุมหล่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์