รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี การแข่งขันเทนนิสลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ ๒

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญธมล ยอดสนิท นักเรียนชั้น ม.๕๐๒ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี การแข่งขันเทนนิสลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔