นักเรียนทุนเสมอภาค ได้รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข จาก กสศ.

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข จาก กสศ. นักเรียนทุนเสมอภาค โดยท่านรองผู้อำนวยการวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล เป็นตัวแทนมอบให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔