พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี โครงการ SMGP ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โครงการ SMGP โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดพิธี “มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี โครงการ SMGP” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยท่านรองผู้อำนวยการเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด