โครงการฝึกอบรมการพัฒนาและการจัดการเว็บไซต์ของฝ่ายงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาและการจัดการเว็บไซต์ของฝ่ายงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวไปยังนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป และเพื่อให้การจัดการดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียนมีการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทันต่อเหตุการณ์ มีประสิทธิภาพ