กิจกรรม “จิบน้ำชา พัฒนาชมรม KN” ครั้งที่ ๑

ชมรมครูเก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “จิบน้ำชา พัฒนาชมรม KN” ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์ตามข้อบังคับของชมรมฯ ให้สมาชิกที่เป็นสมาชิก กชพค.ชพส. ได้ทราบความเคลื่อนไหว ข้อมูลข่าวสาร และเพื่อหาเงินสมทบทุนพัฒนาชมรมฯ