กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรและวิจัยในชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรและวิจัยในชั้นเรียน วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมปลายน้ำรีสอร์ท อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช