การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ โดยท่านรองผู้อำนวยการวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในการประชุม