สื่อ อปมช.นครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดรายการ “เสียงจากสื่ออาสา ” สวท.นครศรีธรรมราช

คุณครูมนตรี คงแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และเด็กชายอภิชญะ อินทรสาร นักเรียนชั้น ม.๓๐๕ สื่อ อปมช.นครศรีธรรมราช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดรายการ “เสียงจากสื่ออาสา ” สวท.นครศรีธรรมราช วันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๖๔