ต้อนรับคุณครูย้ายมาใหม่ คุณครูทรงพร ทองนวล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองผู้อำนวยการวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล และคณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับคุณครูย้ายมาใหม่ คุณครูทรงพร ทองนวล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช