ต้อนรับคุณครูย้ายมาใหม่ คุณครูจุฬารัตน์ ทองยัง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับคุณครูย้ายมาใหม่ คุณครูจุฬารัตน์ ทองยัง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากโรงเรียนทรายขาววิทยา อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช