ต้อนรับคุณครูย้ายมาใหม่ คุณครูฐศุภากร ทิมจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับคุณครูย้ายมาใหม่ คุณครูฐศุภากร ทิมจร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช