การรับรายงานตัวนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMGP และ EP/MP

การรับรายงานตัวนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMGP และ EP/MP โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔
คลิกดูภาพกิจกรรม