ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกิตติภพ  ไชยวรรณ์  นักเรียนชั้น ม.๓๑๑ (โครงการ SMGP) ที่สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม
คลิกดูภาพกิจกรรม