นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ที่มีความประสงค์ขอกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2564 ที่มีความประสงค์ขอกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน)ให้ติดต่อฝ่ายแนะแนว(งานกยศ.)ครูสุดที่รัก สัญพิบูลย์ โทร 095-0759796
หรือID Line rak99003  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2564

ดาวน์โหลดไฟล์