กิจกรรมมอบธงร่มจันกัลยาณีฯ ครั้งที่ ๑๙ โดยศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๗๘ ส่งมอบธงร่มจัน ต่อให้น้องรุ่นที่ ๗๙

กิจกรรมมอบธงร่มจันกัลยาณีฯ ครั้งที่ ๑๙ โดยศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๗๘ ส่งมอบธงร่มจัน ต่อให้น้องรุ่นที่ ๗๙ เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
✌️ แม้พวกเราจะเจอวิกฤตโควิด-๑๙ เป็นปีที่ ๒ แล้ว แต่ความผูกพัน ความสามัคคีของพี่น้องกัลยาณีฯ ยังคงสืบสานจากพี่สู่น้องอย่างต่อเนื่อง🤝🤝
🎉คณะศิษย์เก่ากัลยาณี series 7 ทุกรุ่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ร่มจันกัลยาณีฯครั้งที่ ๒๐ ในปีหน้า จะสามารถเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ สมนามกัลยาณีอีกครั้ง 🎉