พิธีรำลึกบูรพาจารย์ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีที่ ๑๐๓

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๖๓ ร่วมกับโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมทำพิธีรำลึกบูรพาจารย์ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน (กระทำเป็นการภายใน) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปีที่ ๑๐๓ ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก พระกิตติพงศ์ สุคนธปฏิภาค ติกฺขปญฺโญ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดพัทลุง (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๙๗,นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี ๒๕๕๘) ประกอบพิธีทักษิณานุปทาน และเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
ในการจัดพิธีดังกล่าวใช้รูปแบบสั้น กระชับ เรียบง่าย และเป็นสิริมงคล มีการสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน ๑๐๐% พร้อมจำกัดบุคคลเข้าร่วมพิธีตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส Covid-๑๙ อย่างเคร่งครัด