ขอแสดงความยินดีกับนายธีรวัฒน์ ทองนอก ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  รุ่นที่ ๑๐๓

ขอแสดงความยินดีกับนายธีรวัฒน์ ทองนอก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๕ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  รุ่นที่ ๑๐๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ได้ผ่านการอบรมยุวชนประชาธิปไตยออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน
จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
“ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา ชีวิตที่มีค่า คือชีวิตที่มีคุณธรรม” 🤍💙

ดาวน์โหลดไฟล์