การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แบบออนไลน์ด้วย Google Meet

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แบบออนไลน์ด้วย Google Meet วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ดาวน์โหลดไฟล์