ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และรองผู้อำนวยการวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล ที่ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๓ จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรติของสมาชิกที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดไฟล์