โครงการแบ่งใจเพื่อแบ่งปัน เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์ COVID-19

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๓ จัดโครงการแบ่งใจเพื่อแบ่งปัน รวบรวมสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา เข้าประมูลผ่านเพจสภานักเรียน เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์ COVID-19 ณ โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๖,๖๒๐ บาท และหน้ากากอนามัยจำนวน ๑๐๐ กล่อง
🙏🏻ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณะผู้บริหาร  คณะครูอาจารย์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ รวมถึงผู้สมทบทุนเเละผู้ร่วมประมูลสิ่งของที่ทำให้เกิดกิจกรรมดี ๆ ในครั้งนี้
คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมจะสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เพื่อพี่น้อง เพื่อโรงเรียน และสังคม🤍💙
👉 สามารถติดตามกิจกรรมและโครงการดี ๆ ได้ทางเพจ : สภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
📷: ดิศพงษ์ อักษรเงิน (พี่นาย) รองประธาน

ดาวน์โหลดไฟล์