รางวัลแม่ดีเด่นประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๔

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ที่ได้รับรางวัล “แม่ดีเด่นประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช” ประจำปี ๒๕๖๔ สาขาแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร
จัดโดย : สมาคมวัฒนธรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนต้นแบบ
เพื่อเทิดไท้องค์ราชินีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
วันแม่แห่งชาติ
คลิกดูภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์