คุณครูผู้สอนทุกท่านตรวจสอบ Bookmark ฉบับแก้ไข ภาคเรียนที่ 1/2564

เเจ้งจากงานทะเบียนวัดผล

ตามที่งานทะเบียนวัดผลให้คุณครูเเจ้งขอเเก้ไข bookmark ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เเล้วนั้น
ตอนนี้ได้ดำเนินการเเก้ไขเรียบร้อยเเล้ว   คุณครูผู้สอนทุกท่านสามารถเข้าตรวจสอบ Bookmark ฉบับแก้ไข
ได้ที่ http://61.7.240.164:81/bookmark2564_1/

หมายเหตุ.....หากมีข้อผิดพลาดคุณครูสามารถติดต่อขอเเก้ไขเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนวัดผล

ดาวน์โหลดไฟล์