ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชนัญธิดา คิดดี นักเรียนชั้น ม.๕๐๙ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษออนไลน์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชนัญธิดา คิดดี นักเรียนชั้น ม.๕๐๙ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษออนไลน์ (TSU Western Singing Contest 2021) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โล่รางวัลสาขาวิชาภาษาตะวันตก 🏆🥇 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา วันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 👏👏👏
คลิกดูภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์