ขอแสดงความยินดีกับคุณครูมนตรี คงแก้ว ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๓

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับคุณครูมนตรี คงแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๓ 💐🎉🎉🎉
โดยนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์