มูลนิธิ “ป่อเต็กตึ๊ง” กรุงเทพฯ ร่วมกับมูลนิธิ “ใต้เต็กตึ๊ง” นครศรีธรรมราช มอบถุงยังชีพจำนวน ๒๐๐ ชุด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอขอบคุณมูลนิธิ “ป่อเต็กตึ๊ง” กรุงเทพฯ และมูลนิธิ “ใต้เต็กตึ๊ง” นครศรีธรรมราช ที่มอบถุงยังชีพจำนวน ๒๐๐ ชุด ให้แก่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ โดยท่านผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และรองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามข้อมูลที่งานแนะแนวโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้ทำการสำรวจ และท่านผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้ประสานงานไปยังมูลนิธิ “ใต้เต็กตึ๊ง” นครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์