การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ ๒

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) แบบออนไลน์ด้วย Google Meet วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ดาวน์โหลดไฟล์