การประชุมคณะกรรมการเรื่องเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการเรื่องเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช แบบออนไลน์ด้วย Google Meet วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ดาวน์โหลดไฟล์