นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๗๐) มาเยี่ยมเยียนและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๗๐) เดินทางมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน อนุสาวรีย์กวีศรีปราชญ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงและเพื่อความเป็นสิริมงคลในการย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองผู้อำนวยการวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ให้การต้อนรับ

ดาวน์โหลดไฟล์