การประชุมคณะกรรมการงานอนามัยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กลุ่มบริหารทั่วไป แบบออนไลน์ด้วย Google Meet เรื่องการสำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่รัฐจัดให้กับนักเรียน

การประชุมคณะกรรมการงานอนามัยโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กลุ่มบริหารทั่วไป แบบออนไลน์ด้วย Google Meet วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. เรื่องการสำรวจข้อมูลการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ที่รัฐจัดให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์