ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และสักการะอนุสาวรีย์ศรีปราชญ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน โดยผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่าย และคณะครูให้การต้อนรับ

ดาวน์โหลดไฟล์