การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่องการเตรียมความพร้อมในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่องการเตรียมความพร้อมในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ แบบออนไลน์ด้วย Google Meet วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ดาวน์โหลดไฟล์