การฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 กำหนดการฉีดวัคซีน และรับหนังสือ เอกสารการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ดาวน์โหลดไฟล์

เอกสารสำหรับดาวน์โหลดเพื่อนำไปในวันฉีดวัคซีน